Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja A

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
SEKCJA A 250,990 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
01 239,996 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 
01.1 14,811 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 
01.11.Z 8,275 Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
01.12.Z 4 Uprawa ryżu
01.13.Z 4,719 Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
01.14.Z 1 Uprawa trzciny cukrowej
01.15.Z 23 Uprawa tytoniu
01.16.Z 9 Uprawa roślin włóknistych
01.19.Z 1,780 Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.2 2,051 Uprawa roślin wieloletnich 
01.21.Z 28 Uprawa winogron
01.22.Z 7 Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych
01.23.Z 1 Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
01.24.Z 1,365 Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
01.25.Z 307 Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
01.26.Z 4 Uprawa drzew oleistych
01.27.Z 6 Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
01.28.Z 37 Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.29.Z 296 Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.30.Z 789 Rozmnażanie roślin 
01.4 9,718 Chów i hodowla zwierząt 
01.41.Z 1,124 Chów i hodowla bydła mlecznego
01.42.Z 168 Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
01.43.Z 3,299 Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.44.Z 8 Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
01.45.Z 48 Chów i hodowla owiec i kóz
01.46.Z 633 Chów i hodowla świń
01.47.Z 2,909 Chów i hodowla drobiu
01.49.Z 1,529 Chów i hodowla pozostałych zwierząt
01.50.Z 203,450 Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 
01.6 8,490 Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach 
01.61.Z 6,026 Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62.Z 2,001 Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63.Z 336 Działalność usługowa następująca po zbiorach
01.64.Z 127 Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
01.70.Z 687 Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową 
02 9,737 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 
02.10.Z 1,763 Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna,
02.20.Z 1,739 Pozyskiwanie drewna 
02.30.Z 129 Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych,
02.40.Z 6,106 Działalność usługowa związana z leśnictwem 
03 1,257 RYBACTWO 
03.1 754 Rybołówstwo
03.11.Z 604 Rybołówstwo w wodach morskich
03.12.Z 150 Rybołówstwo w wodach śródlądowych
03.2 503 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych 
03.21.Z 25 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
03.22.Z 478 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych


Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj