Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja B

GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
05 145 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) 
05.10.Z 131 Wydobywanie węgla kamiennego 
05.20.Z 14 Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
06 180 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO 
06.10.Z 85 Górnictwo ropy naftowej 
06.20.Z 95 Górnictwo gazu ziemnego 
07 33 GÓRNICTWO RUD METALI 
07.10.Z 7 Górnictwo rud żelaza 
07.2 26 Górnictwo rud metali nieżelaznych 
07.21.Z 1 Górnictwo rud uranu i toru
07.29.Z 25 Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
08 2,900 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
08.1 2,659 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny 
08.11.Z 757 Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
08.12.Z 1,902 Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
08.9 241 Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 
08.91.Z 42 Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego
08.92.Z 73 Wydobywanie torfu
08.93.Z 15 Wydobywanie soli
08.99.Z 111 Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
09 640 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO
09.10.Z 239 Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 
09.90.Z 401 Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo


Sekcja A  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj