Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja C

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
10 24,555 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
10.1 4,873 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
10.11.Z 2,682 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa
10.12.Z 469 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
10.13.Z 1,722 Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10.20.Z 571 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.3 2,051 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 
10.31.Z 94 Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
10.32.Z 377 Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z 1,580 Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.4 316 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego
10.41.Z 304 Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.42.Z 12 Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.5 1,159 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich 
10.51.Z 520 Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.52.Z 639 Produkcja lodów
10.6 1,017 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych 
10.61.Z 985 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.62.Z 32 Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.7 10,922 Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 
10.71.Z 9,733 Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72.Z 559 Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.73.Z 630 Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.8 2,879 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 
10.81.Z 27 Produkcja cukru
10.82.Z 599 Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.83.Z 249 Przetwórstwo herbaty i kawy
10.84.Z 269 Produkcja przypraw
10.85.Z 623 Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.86.Z 193 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.89.Z 919 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.9 767 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 
10.91.Z 547 Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.Z 220 Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
11 1,390 PRODUKCJA NAPOJÓW 
11.0 1,390 Produkcja napojów 
11.01.Z 247 Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
11.02.Z 58 Produkcja win gronowych
11.03.Z 73 Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
11.04.Z 15 Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
11.05.Z 265 Produkcja piwa
11.06.Z 14 Produkcja słodu
11.07.Z 718 Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych
12.00.Z 87 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 
13 7,268 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
13.10 201 Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych 
13.10.A 74 Produkcja przędzy bawełnianej
13.10.B 43 Produkcja przędzy wełnianej
13.10.C 30 Produkcja przędzy z włókien chemicznych
13.10.D 54 Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
13.20 300 Produkcja tkanin 
13.20.A 162 Produkcja tkanin bawełnianych
13.20.B 43 Produkcja tkanin wełnianych
13.20.C 39 Produkcja tkanin z włókien chemicznych
13.20.D 56 Produkcja pozostałych tkanin
13.30.Z 1,538 Wykończanie wyrobów włókienniczych
13.9 5,229 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
13.91.Z 320 Produkcja dzianin metrażowych
13.92.Z 3,478 Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
13.93.Z 102 Produkcja dywanów i chodników
13.94.Z 180 Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
13.95.Z 140 Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin,
13.96.Z 230 Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
13.99.Z 779 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
14 20,815 PRODUKCJA ODZIEŻY 
14.1 18,642 Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich
14.11.Z 686 Produkcja odzieży skórzanej
14.12.Z 1,301 Produkcja odzieży roboczej
14.13.Z 13,756 Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.14.Z 915 Produkcja bielizny
14.19.Z 1,984 Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
14.20.Z 540 Produkcja wyrobów futrzarskich
14.3 1,633 Produkcja odzieży dzianej
14.31.Z 642 Produkcja wyrobów pończoszniczych
14.39.Z 991 Produkcja pozostałej odzieży dzianej
15 4,383 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
15.1 1,641 Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych
15.11.Z 319 Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
15.12.Z 1,322 Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
15.20.Z 2,742 Produkcja obuwia
16 24,190 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA,
16.10.Z 7,552 Produkcja wyrobów tartacznych
16.2 16,638 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
16.21.Z 404 Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
16.22.Z 501 Produkcja gotowych parkietów podłogowych
16.23.Z 8,467 Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
16.24.Z 2,327 Produkcja opakowań drewnianych
16.29.Z 4,939 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów
17 4,488 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
17.1 338 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
17.11.Z 59 Produkcja masy włóknistej
17.12.Z 279 Produkcja papieru i tektury
17.2 4,150 Produkcja wyrobów z papieru i tektury
17.21.Z 1,947 Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań
17.22.Z 299 Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych
17.23.Z 963 Produkcja artykułów piśmiennych
17.24.Z 36 Produkcja tapet
17.29.Z 905 Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18 14,730 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
18.1 14,120 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
18.11.Z 611 Drukowanie gazet
18.12.Z 8,555 Pozostałe drukowanie
18.13.Z 3,721 Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z 1,233 Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z 610 Reprodukcja zapisanych nośników informacji
19 454 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
19.10.Z 45 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
19.20.Z 409 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
20 4,689 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
20.1 1,596 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego
20.11.Z 117 Produkcja gazów technicznych
20.12.Z 123 Produkcja barwników i pigmentów
20.13.Z 210 Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.14.Z 381 Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.15.Z 250 Produkcja nawozów i związków azotowych
20.16.Z 501 Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.17.Z 14 Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.20.Z 96 Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.30.Z 637 Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.4 1,513 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących
20.41.Z 673 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.42.Z 840 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.5 819 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych
20.51.Z 34 Produkcja materiałów wybuchowych
20.52.Z 115 Produkcja klejów
20.53.Z 32 Produkcja olejków eterycznych
20.59.Z 638 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
20.60.Z 28 Produkcja włókien chemicznych
21 756 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 
21.10.Z 240 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
21.20.Z 516 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
22 13,176 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.1 1,303 Produkcja wyrobów z gumy
22.11.Z 276 Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
22.19.Z 1,027 Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
22.2 11,873 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
22.21.Z 955 Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.22.Z 2,662 Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.23.Z 3,463 Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
22.29.Z 4,793 Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
23 15,683 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
23.1 1,904 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
23.11.Z 142 Produkcja szkła płaskiego
23.12.Z 796 Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
23.13.Z 437 Produkcja szkła gospodarczego
23.14.Z 18 Produkcja włókien szklanych
23.19.Z 511 Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
23.20.Z 175 Produkcja wyrobów ogniotrwałych
23.3 655 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych 
23.31.Z 179 Produkcja ceramicznych kafli i płytek
23.32.Z 476 Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.4 844 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki
23.41.Z 642 Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
23.42.Z 37 Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.43.Z 25 Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
23.44.Z 46 Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
23.49.Z 94 Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
23.5 132 Produkcja cementu, wapna i gipsu
23.51.Z 66 Produkcja cementu
23.52.Z 66 Produkcja wapna i gipsu
23.6 6,060 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu
23.61.Z 3,976 Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.62.Z 173 Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
23.63.Z 550 Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
23.64.Z 135 Produkcja zaprawy murarskiej
23.65.Z 33 Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
23.69.Z 1,193 Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
23.70.Z 5,326 Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
23.9 587 Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów
23.91.Z 119 Produkcja wyrobów ściernych
23.99.Z 468 Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
24 2,126 PRODUKCJA METALI
24.10.Z 168 Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
24.20.Z 235 Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych
24.3 480 Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce
24.31.Z 46 Produkcja prętów ciągnionych na zimno
24.32.Z 57 Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
24.33.Z 271 Produkcja wyrobów formowanych na zimno
24.34.Z 106 Produkcja drutu
24.4 470 Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych
24.41.Z 147 Produkcja metali szlachetnych
24.42.A 20 Produkcja aluminium hutniczego
24.42.B 207 Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
24.43.Z 29 Produkcja ołowiu, cynku i cyny
24.44.Z 43 Produkcja miedzi
24.45.Z 24 Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
24.46.Z Wytwarzanie paliw jądrowych
24.5 773 Odlewnictwo metali
24.51.Z 306 Odlewnictwo żeliwa
24.52.Z 47 Odlewnictwo staliwa
24.53.Z 213 Odlewnictwo metali lekkich
24.54.A 99 Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
24.54.B 108 Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
25 46,385 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH,
25.1 11,916 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
25.11.Z 8,608 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.Z 3,308 Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.2 1,216 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.21.Z 800 Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.29.Z 416 Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.30.Z 122 Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.40.Z 71 Produkcja broni i amunicji
25.50.Z 1,058 Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.6 24,264 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.61.Z 4,593 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.62.Z 19,671 Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.7 1,352 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi
25.71.Z 98 Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
25.72.Z 485 Produkcja zamków i zawiasów
25.73.Z 769 Produkcja narzędzi
25.9 6,386 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
25.91.Z 277 Produkcja pojemników metalowych
25.92.Z 83 Produkcja opakowań z metali
25.93.Z 1,479 Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.94.Z 445 Produkcja złączy i śrub
25.99.Z 4,102 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
26 5,655 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
26.1 1,130 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 
26.11.Z 819 Produkcja elementów elektronicznych
26.12.Z 311 Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
26.20.Z 1,477 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.30.Z 525 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
26.40.Z 514 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.5 1,195 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów
26.51.Z 1,116 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
26.52.Z 79 Produkcja zegarków i zegarów
26.60.Z 167 Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.70.Z 628 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
26.80.Z 19 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
27 3,784 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
27.1 1,413 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.11.Z 361 Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
27.12.Z 1,052 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.20.Z 108 Produkcja baterii i akumulatorów
27.3 300 Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego
27.31.Z 22 Produkcja kabli światłowodowych
27.32.Z 162 Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów
27.33.Z 116 Produkcja sprzętu instalacyjnego
27.40.Z 1,141 Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.5 299 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego
27.51.Z 211 Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.52.Z 88 Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.90.Z 523 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
28 8,074 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
28.1 997 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia
28.11.Z 217 Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
28.12.Z 271 Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego
28.13.Z 194 Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
28.14.Z 135 Produkcja pozostałych kurków i zaworów
28.15.Z 180 Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
28.2 3,595 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
28.21.Z 341 Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
28.22.Z 825 Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
28.23.Z 94 Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.24.Z 135 Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
28.25.Z 1,083 Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
28.29.Z 1,117 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.30.Z 775 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.4 345 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych
28.41.Z 207 Produkcja maszyn do obróbki metalu
28.49.Z 138 Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
28.9 2,362 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
28.91.Z 66 Produkcja maszyn dla metalurgii
28.92.Z 441 Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
28.93.Z 562 Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu
28.94.Z 100 Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego
28.95.Z 52 Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
28.96.Z 318 Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
28.99.Z 823 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
29 2,603 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP
29.10 279 Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.10.A 45 Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
29.10.B 83 Produkcja samochodów osobowych
29.10.C 27 Produkcja autobusów
29.10.D 36 Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
29.10.E 88 Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.20.Z 646 Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
29.3 1,678 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
29.31.Z 246 Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
29.32.Z 1,432 Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
30 2,913 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
30.1 1,878 Produkcja statków i łodzi
30.11.Z 1,205 Produkcja statków i konstrukcji pływających
30.12.Z 673 Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
30.20.Z 318 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
30.30.Z 185 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych
30.40.Z 5 Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
30.9 527 Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
30.91.Z 76 Produkcja motocykli
30.92.Z 333 Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
30.99.Z 118 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.0 20,604 PRODUKCJA MEBLI
31.01.Z 5,275 Produkcja mebli biurowych i sklepowych
31.02.Z 6,433 Produkcja mebli kuchennych
31.03.Z 163 Produkcja materaców
31.09.Z 8,733 Produkcja pozostałych mebli
32 17,416 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
32.1 4,410 Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów
32.11.Z 16 Produkcja monet
32.12.Z 3,691 Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
32.13.Z 703 Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.20.Z 331 Produkcja instrumentów muzycznych
32.30.Z 517 Produkcja sprzętu sportowego
32.40.Z 997 Produkcja gier i zabawek
32.50.Z 5,835 Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
32.9 5,326 Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.91.Z 324 Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
32.99.Z 5,002 Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33 34,045 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
33.1 28,842 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
33.11.Z 2,321 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12.Z 13,096 Naprawa i konserwacja maszyn
33.13.Z 3,423 Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14.Z 4,307 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.15.Z 4,497 Naprawa i konserwacja statków i łodzi
33.16.Z 139 Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
33.17.Z 405 Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
33.19.Z 654 Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
33.20.Z 5,203 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj