Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja D

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
35 8,686 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
35.1 7,349 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
35.11.Z 6,367 Wytwarzanie energii elektrycznej
35.12.Z 92 Przesyłanie energii elektrycznej
35.13.Z 209 Dystrybucja energii elektrycznej
35.14.Z 681 Handel energią elektryczną
35.2 266 Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 
35.21.Z 113 Wytwarzanie paliw gazowych
35.22.Z 76 Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.23.Z 77 Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
35.30.Z 1,071 Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj