Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja E

DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
36.00.Z 1,741 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 
37.00.Z 1,922 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
38 7,588 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 3,797 Zbieranie odpadów
38.11.Z 3,572 Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z 225 Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.2 839 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
38.21.Z 606 Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.22.Z 233 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
38.3 2,952 Odzysk surowców
38.31.Z 665 Demontaż wyrobów zużytych
38.32.Z 2,287 Odzysk surowców z materiałów segregowanych
39.00.Z 555 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj