Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 127,050 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 32,176 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 94,874 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 24,526 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,574 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 10,120 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 565 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 889 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 6,987 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,412 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,575 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,965 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 988 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,977 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 235,730 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 16,620 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,136 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,519 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 965 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 78,660 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 39,137 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 32,788 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,735 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 99,707 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,254 Tynkowanie
43.32.Z 17,102 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 23,802 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,794 Malowanie i szklenie
43.39.Z 28,755 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 40,743 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,310 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,433 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj