Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja G

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
45 115,435 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
45.1 32,943 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.11.Z 30,120 Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z 2,823 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.Z 56,051 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
45.3 23,118 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z 7,092 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z 16,026 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.40.Z 3,323 Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
46 221,503 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
46.1 40,721 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
46.11.Z 1,122 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego
46.12.Z 1,899 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali
46.13.Z 2,609 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna
46.14.Z 2,007 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
46.15.Z 1,425 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.16.Z 1,817 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
46.17.Z 3,666 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.18.Z 7,314 Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.19.Z 18,862 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.2 8,125 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
46.21.Z 4,079 Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
46.22.Z 1,504 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
46.23.Z 2,165 Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
46.24.Z 377 Sprzedaż hurtowa skór
46.3 24,419 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.31.Z 6,366 Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32.Z 2,542 Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.33.Z 1,757 Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów
46.34.A 2,265 Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
46.34.B 1,044 Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.35.Z 734 Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.36.Z 1,300 Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.37.Z 998 Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.38.Z 2,053 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki
46.39.Z 5,360 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów
46.4 34,668 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
46.41.Z 4,749 Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42.Z 12,382 Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.43.Z 3,390 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.44.Z 1,722 Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych
46.45.Z 2,883 Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
46.46.Z 3,289 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
46.47.Z 1,265 Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.48.Z 670 Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.49.Z 4,318 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.5 5,375 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej
46.51.Z 2,652 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych
46.52.Z 2,723 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
46.6 9,847 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
46.61.Z 2,616 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
46.62.Z 401 Sprzedaż hurtowa obrabiarek
46.63.Z 1,392 Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.64.Z 207 Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
46.65.Z 373 Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
46.66.Z 802 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.69.Z 4,056 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.7 47,677 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
46.71.Z 7,609 Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.72.Z 3,331 Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.73.Z 19,741 Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z 4,839 Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
46.75.Z 4,430 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.Z 1,208 Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.77.Z 6,519 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.90.Z 50,671 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47 440,014 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
47.1 112,316 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.11.Z 75,913 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z 36,403 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.2 27,016 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.21.Z 5,758 Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona
47.22.Z 5,484 Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona
47.23.Z 1,109 Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona
47.24.Z 2,390 Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich
47.25.Z 4,410 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.26.Z 1,136 Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona
47.29.Z 6,729 Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.30.Z 6,235 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych
47.4 11,701 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej
47.41.Z 7,538 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych
47.42.Z 2,354 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona
47.43.Z 1,809 Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona
47.5 28,402 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.Z 5,525 Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona
47.52.Z 9,249 Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.53.Z 1,629 Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54.Z 3,413 Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59.Z 8,586 Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.6 12,780 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z 2,569 Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z 4,832 Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona
47.63.Z 212 Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z 3,582 Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona
47.65.Z 1,585 Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona
47.7 119,446 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona
47.71.Z 34,758 Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z 6,606 Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona
47.73.Z 13,492 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona
47.74.Z 2,536 Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z 6,326 Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z 18,278 Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona
47.77.Z 3,346 Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona
47.78.Z 19,401 Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
47.79.Z 14,703 Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
47.8 61,300 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
47.81.Z 16,551 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z 29,639 Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z 15,110 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona
47.9 60,818 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
47.91.Z 33,652 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z 27,166 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj