Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja H

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
49 141,701 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
49.10.Z 65 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
49.20.Z 172 Transport kolejowy towarów
49.3 38,713 Pozostały transport lądowy pasażerski
49.31.Z 2,624 Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
49.32.Z 27,376 Działalność taksówek osobowych
49.39.Z 8,713 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.4 102,729 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
49.41.Z 101,989 Transport drogowy towarów
49.42.Z 740 Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
49.50 22 Transport rurociągowy
49.50.A 14 Transport rurociągami paliw gazowych
49.50.B 8 Transport rurociągowy pozostałych towarów
50 850 TRANSPORT WODNY
50.10.Z 217 Transport morski i przybrzeżny pasażerski 
50.20.Z 127 Transport morski i przybrzeżny towarów
50.30.Z 321 Transport wodny śródlądowy pasażerski 
50.40.Z 185 Transport wodny śródlądowy towarów
51 404 TRANSPORT LOTNICZY
51.10.Z 335 Transport lotniczy pasażerski
51.2 69 Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny
51.21.Z 61 Transport lotniczy towarów
51.22.Z 8 Transport kosmiczny
52 15,539 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
52.10 1,929 Magazynowanie i przechowywanie towarów
52.10.A 56 Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
52.10.B 1,873 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.2 13,610 Działalność usługowa wspomagająca transport
52.21.Z 6,216 Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.22.A 242 Działalność usługowa wspomagająca transport morski
52.22.B 96 Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
52.23.Z 340 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
52.24.A 139 Przeładunek towarów w portach morskich
52.24.B 34 Przeładunek towarów w portach śródlądowych
52.24.C 1,396 Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
52.29.A 286 Działalność morskich agencji transportowych
52.29.B 212 Działalność śródlądowych agencji transportowych
52.29.C 4,649 Działalność pozostałych agencji transportowych
53 3,866 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
53.10.Z 143 Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
53.20.Z 3,723 Pozostała działalność pocztowa  i kurierska


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj