Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja I

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
55 24,325 ZAKWATEROWANIE
55.10.Z 7,326 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z 15,826 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  
55.30.Z 398 Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z 775 Pozostałe zakwaterowanie
56 67,087 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
56.1 44,465 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
56.10.A 42,109 Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B 2,356 Ruchome placówki gastronomiczne
56.2 7,619 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa 
56.21.Z 5,260 Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z 2,359 Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z 15,003 Przygotowywanie i podawanie napojów


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj