Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja J

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
58 12,228 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
58.1 9,507 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
58.11.Z 4,054 Wydawanie książek
58.12.Z 98 Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z 1,028 Wydawanie gazet
58.14.Z 1,735 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z 2,592 Pozostała działalność wydawnicza
58.2 2,721 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
58.21.Z 475 Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z 2,246 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59 9,577 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
59.1 8,147 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo
59.11.Z 6,853 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo
59.12.Z 829 Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z 280 Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
59.14.Z 185 Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z 1,430 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60 860 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH
60.10.Z 258 Nadawanie programów radiofonicznych
60.20.Z 602 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych
61 8,730 TELEKOMUNIKACJA
61.10.Z 4,403 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.20.Z 2,662 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,
61.30.Z 249 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.90.Z 1,416 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
62.0 52,801 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
62.01.Z 31,072 Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z 11,428 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z 2,508 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z 7,793 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63 16,748 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
63.1 14,280 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
63.11.Z 5,883 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z 8,397 Działalność portali internetowych
63.9 2,468 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
63.91.Z 583 Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z 1,885 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj