Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja K

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
64 24,339 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 
64.1 6,110 Pośrednictwo pieniężne
64.11.Z 3 Działalność banku centralnego
64.19.Z 6,107 Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.Z 2,055 Działalność holdingów finansowych
64.30.Z 528 Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
64.9 15,646 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
64.91.Z 905 Leasing finansowy
64.92.Z 5,051 Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z 9,690 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
65 903 UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
65.1 867 Ubezpieczenia
65.11.Z 250 Ubezpieczenia na życie
65.12.Z 617 Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
65.20.Z 9 Reasekuracja
65.30.Z 27 Fundusze emerytalne
66 65,438 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
66.1 18,861 Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.11.Z 115 Zarządzanie rynkami finansowymi
66.12.Z 1,964 Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
66.19.Z 16,782 Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
66.2 46,256 Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
66.21.Z 2,220 Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
66.22.Z 40,211 Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29.Z 3,825 Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia
66.30.Z 321 Działalność związana z zarządzaniem funduszami


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I
Sekcja J  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj