Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja L

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
68 159,875 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
68.10.Z 11,683 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z 26,768 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.3 121,424 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
68.31.Z 14,648 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z 106,776 Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I
Sekcja J  |  Sekcja K  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj