Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja O

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
84 25,665 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
84.1 8,615 Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
84.11.Z 6,466 Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
84.12.Z 584 Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi,
84.13.Z 1,565 Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
84.2 17,030 Usługi na rzecz całego społeczeństwa
84.21.Z 34 Sprawy zagraniczne
84.22.Z 267 Obrona narodowa
84.23.Z 699 Wymiar sprawiedliwości
84.24.Z 205 Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
84.25.Z 15,825 Ochrona przeciwpożarowa
84.30.Z 20 Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I
Sekcja J  |  Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj