Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja P

EDUKACJA

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
85 87,418 EDUKACJA
85.10.Z 7,302 Wychowanie przedszkolne
85.20.Z 10,644 Szkoły podstawowe
85.3 8,281 Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych
85.31 5,992 Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
85.31.A 3,946 Gimnazja
85.31.B 1,738 Licea ogólnokształcące
85.31.C 308 Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
85.32.A 1,364 Technika
85.32.B 775 Zasadnicze szkoły zawodowe
85.32.C 150 Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.4 1,732 Szkoły policealne oraz wyższe
85.41.Z 975 Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
85.42.A 81 Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
85.42.B 676 Szkoły wyższe
85.5 50,009 Pozaszkolne formy edukacji
85.51.Z 5,596 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
85.52.Z 2,780 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z 8,610 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.A 13,121 Nauka języków obcych
85.59.B 19,902 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z 9,450 Działalność wspomagająca edukację


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I
Sekcja J  |  Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj