Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja Q

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
86 121,953 OPIEKA ZDROWOTNA
86.10.Z 2,089 Działalność szpitali
86.2 79,144 Praktyka lekarska
86.21.Z 21,934 Praktyka lekarska ogólna
86.22.Z 36,046 Praktyka lekarska specjalistyczna
86.23.Z 21,164 Praktyka lekarska dentystyczna
86.90 40,720 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
86.90.A 9,924 Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.B 3,852 Działalność pogotowia ratunkowego
86.90.C 11,685 Praktyka pielęgniarek i położnych
86.90.D 2,586 Działalność paramedyczna
86.90.E 12,673 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
87 2,896 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
87.10.Z 177 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20.Z 302 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.30.Z 990 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.90.Z 1,427 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88 8,808 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
88.10.Z 3,181 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.9 5,627 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
88.91.Z 2,528 Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z 3,099 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I
Sekcja J  |  Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj