Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja R

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
90 13,545 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ
90.0 13,545 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
90.01.Z 4,581 Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z 1,660 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z 4,581 Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z 2,723 Działalność obiektów kulturalnych
91.0 3,783 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
91.01 2,311 Działalność bibliotek i archiwów
91.01.A 1,901 Działalność bibliotek
91.01.B 410 Działalność archiwów
91.02.Z 445 Działalność muzeów
91.03.Z 896 Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
91.04.Z 131 Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów
92.00.Z 1,138 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
93 29,395 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
93.1 21,427 Działalność związana ze sportem
93.11.Z 1,549 Działalność obiektów sportowych
93.12.Z 10,442 Działalność klubów sportowych
93.13.Z 2,295 Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z 7,141 Pozostała działalność związana ze sportem
93.2 7,968 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.21.Z 1,174 Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z 6,794 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I
Sekcja J  |  Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj