Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja S

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
94 100,517 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH
94.1 7,890 Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych
94.11.Z 5,361 Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.Z 2,529 Działalność organizacji profesjonalnych
94.20.Z 14,938 Działalność związków zawodowych
94.9 77,689 Działalność pozostałych organizacji członkowskich
94.91.Z 8,478 Działalność organizacji religijnych
94.92.Z 1,830 Działalność organizacji politycznych
94.99.Z 67,381 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
95 24,041 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
95.1 7,991 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego
95.11.Z 6,495 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.12.Z 1,496 Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
95.2 16,050 Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego
95.21.Z 2,792 Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
95.22.Z 3,347 Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
95.23.Z 2,083 Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
95.24.Z 2,063 Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
95.25.Z 1,311 Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
95.29.Z 4,454 Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
96.0 73,560 POZOSTAŁA  INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
96.01.Z 4,371 Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.02.Z 51,216 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.03.Z 3,050 Pogrzeby i działalność pokrewna
96.04.Z 6,035 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z 8,888 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I
Sekcja J  |  Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj